• At sikre Foreningernes samlede økonomiske styring.
  • At holde styr på et medlemsregister, samt forestå alle opkrævninger af kontingenter.
  • At sikre persondata lovgivningen overholdes.
  • At sikre at alle bygninger og udendørsarealer bliver vedligehold.
  • At udleje ”Stuehuset”.
  • At festlokalerne udlejes (Dette håndteres af Viceværten, se Aktivitetskomiteen).
  • At foretage Fundraising.
  • At sikre at foreningen har de nødvendige digitale løsninger.
  • At sikre et ”fælles” lager af drikkevarer og andre forbrugsstoffer til dagligdagen og fester, med mere.