Det vil glæde os meget, hvis du vælger at blive vores nye medlem.
Vi garanterer, at du vil opleve en dynamisk og engageret forening, med mange glade mennesker, som i høj grad dyrker det sociale samvær.

En faktor som i høj grad kommer til udtryk ved det store frivillige arbejde, som udføres i forbindelse med egne aktiviteter, men også som en værdsat medspiller ved en række kulturelle arrangementer ude i byen.

Det er også billigt at blive medlem af Borgerforeningen. Der betales et årligt kontingent på 400 kr. som single eller 500 kr. som familiekontingent gældende for ægtefælle/samlever.
Medlemmer i aldersgruppen fra 15 til 25 år kan oprettes som ungdomsmedlem uden stemmeret til 100 kr. årligt.

Ønskes også medlemskab af skyttelauget betales et ekstra kontingent på 100 kr. pr. år.

Er din interesse for Borgerforeningen nu blevet vakt efter læsning af dette, kan du få meget mere at vide om foreningens virke ved at kontakte
Borgerforeningens formand Tage Christensen
tlf. 30236447
E-mail: vedskellet47@mail.tele.dk

Indmeldelse kan ske også ske ved at udfylde denne indmeldelsesblanket og sende den pr. e-mail til vores medlemsregistrator.

Vi ses i Borgerforeningen