Borgerforeningen i Sønderborg Cvr. Nr. 32225829

Komitéen består af en formand, en næstformand (oldermanden fra Skyttelauget), en kasserer og en sekretær, samt formænd fra alle Borgerforeningens øvrige Komitéer.

De første fire vælges på den årlige Generalforsamling i henholdt til Vedtægterne.

FormandTage Christensentlf. 30236447
NæstformandBent Jørgensentlf. 40336366
KassererMax Samsø Hansentlf. 24983223
SekretærErik Dreiertlf. 51370298

Komitéen kan øge antallet af medlemmer efter behov.

Møder i Komitéen:

Komitéen holder møder efter behov, dog mindst 6 møder pr. år.

Kulturhuset – Skyttehuset Cvr. Nr. 32906605

I henhold til Love for Borgerforeningen i Sønderborg, så er det de samme personer, som vælges til Borgerforeningen, der udgør ledelsen af Kulturhuset – Skyttehuset.

Sager der vedrører Kulturhuset – Skyttehuset behandles på ovennævnte møder.