At sikre at de kommunikationsformer overfor medlemmerne, der er vedtaget i Hovedkomitéen, er aktive og opdaterede.

Det drejer sig om:

En hjemmeside, der løbende skal opdateres, samt indeholde arkivdata. Samt alle data der ligger til grund for det der vises på hjemmesiden.

Tilstedeværelse på facebook, hvis det besluttes.

Et Foreningsnyt der skal udsendes, med post indtil videre, 2 til 4 gange årligt, med nyt fra Komiteerne. Samt også gerne nyt fra medlemmerne. Nr.3 eller 4 skal indeholde en Aktivitetsoversigt for det kommende år.

At være de øvrige Komitéer behjælpelig med udarbejdelse af indbydelser med mere ved aktiviteter og arrangementer, hvis de ikke selv udfører det.

At sikre et bibliotek med de fotos der løbende bliver taget. (Billedgalleri)

At vedligeholde et bibliotek indeholdende Vedtægter, regulativer, beslutningsnotater, interne aftaler, eksterne aftaler, vejledninger, eksempler på invitationer og meget mere.