Formål:

At lede og rådgive Borgerforeningens komitéer, samt udarbejde strategi og udviklingsplaner for foreningen.

Alle økonomiske beslutninger i de andre komitéer, som ligger ud over deres godkendte budgetter, skal godkendes i Hoverkomitéen.

Hovedkomitéen har det overordnede ansvar for foreningens samlede økonomi og formue.

Hovedkomitéen er desuden den daglige ledelse, som skal håndtere de problemer der måtte opstå i den samlede organisation.

Hovedkomitéen er den øverst ansvarlige for medlemspleje og at der løbende tages initiativer for at sikre et passende medlemstal.