Opdateret d. 9. august 2020

 

Kongeskydning med store overraskelser

 

Et billede, der indeholder person, udendørs, kulør, mand

Automatisk genereret beskrivelse

Leif Larsen i midten blev skyttekonge 2020 i Sønderborg. Til venstre ses kronprins Hardy Beck og på den anden

side prins Tage Christensen. Foto: Jens Gøttler

 

Borgerforeningens og Skyttelaugets kongeskydning 2020 vil blive husket i historien som en alternativ skyttefest,

hvor selve kongeskydningen var i fokus og uden orkestermusik og optog gennem byen med efterfølgende modtagelse

af borgmester Erik Lauritzen på rådhuset. Det sidstnævnte på grund af Corina-restriktioner.

 

Men kongeskydningen 2020 vil også blive husket for flere store overraskelser.

De sidste tre års skyttekonger har haft en militær baggrund og det blev også tilfældet i år.

Den næsten 69-årige Leif Larsen blev for første gang skyttekonge efter adskillige forsøg.

Den udlærte blikkenslager - født i Ejby på Fyn - var indtil Sergentskolen flyttede til Varde seniorsergent,

men efter pensioneringen er han fortsat ved Hjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, hvor han er løjtnant.

Ved siden af det er han tilsynsførende for Forsvarets krigergrave på Als og Sundeved.

Der er ikke færre end 550 mindesten og krigergrave i området.

- Det har altid været militæret, som har interesseret mig, siger Leif Larsen, der blev skyttekonge med 30,7 point.

Foto: Ole Kæhler

 

Ny skyttebroder blev kronprins

Ligeså overraskende som løjtnant Leif Larsen fra Sønderborg blev skyttekonge, ligeså overraskende var det,

at den nye skyttebror, Hardy Beck fra Augustenborg, blev kronprins.

Hardy Beck er en årgang 1945 og er egentlig fra Brøns ved Skærbæk. Hans far var bager, men det var ikke

noget for Hardy Beck. Han kom til Augustenborg i 1966, arbejdede som håndværker ved Hanssons byggerier,

læste til byggeteknikker på Håndværkerskolen og blev konstruktør ved Jacobsen i Ulkebøl, inden han blev selvstændig.

Firmaet specialiserede sig for vedligeholdelse og renovering af gamle bygninger - blandt andet Jollmands Gaard på Nordals.

Nu har sønnen overtaget firmaet.

Hardy Beck opnåede 29,6 point - det samme point-tal som Tage Christensen, der ligeså overraskende blev prins.

Det sidste skud blev afgørende for titlerne kronprins og prins.

På de efterfølgende pladser kom: Nr. 4. Freddy Grøndahl 29,6 point, 5. Jørn Otten 29,5 point, 6. Orla Hansen 29,5 point,

7. Jens Gøttler 29,3 point, 8. Flemming Matthies 28,8 point, 9. Erling Lundsgaard 28,8 point og 10. Peter Juel-Jespersen 28,5 point.

 

Et billede, der indeholder person, mand, beklædning, kulør

Automatisk genereret beskrivelse

Foto: Ole Kæhler

 

Resultater

De øvrige resultater: Bedste senior 60-69 år: Leif Larsen 30,7 point. Bedste senior 70-79 år:

Hardy Beck 29,6 point. Bedste senior plus 80 år: Hartvig KJærgaard 27, 8 point og bedste plet:

Harry Ernst 10,9 point. Alle resultater kan ses her.

I forbindelse med kongeskydningen blev advokat Thorbjørn Philippsen udnævnt til skyttebror.

Helt tilbage i 2002 blev han udnævnt til rekrut og i 2003 var han for første gang med som aktiv

skytte og dermed berettiget til at blive udnævnt til skyttebroder, men da han ikke har været med siden,

måtte det vente til lørdagens kongeskydning. Det er lidt specielt for Thorbjørn Philippsen at gå fra rekrut

til skyttebroder, når han er oberstløjtnant af reserven.

 

Advokat Thorbjørn Philippsen er gået fra rekrut til skyttebroder i Skyttelauget.

Ved siden af, er han oberstløjtnant af reserven.  Han var tidligere med i "Kasernens venner" ,

der kæmpede for, at Sergentskolen skulle blive i Sønderborg. Arkivfoto

 

Opdateret d. 5. august 2020

 

Kære medlemmer.

 

Så er tredje forskydning til kongeskydningen gennemført.

 

Resultaterne af tredje forskydning og det gode fremmøde kan ses her for damerne og her for herrerne.

Det samlede resultat til præmiefordelingen kan ses her og bedste forskydningsskytter for alle tre

forskydninger kan ses her.

På lørdag samles de tilmeldte Skyttebrødre kl. 9.00 ved Sønderborg Skyttekreds’ klubhus på Skydebanevej 5a

med fuld udrustning og medbragt godt humør 😊.

For damernes vedkommende, så mødes de tilmeldte damer til damefrokosten kl. 12.30, på Colosseum til

nogle hyggelige timer.

 

Et billede, der indeholder udendørs, person, græs, stående

Automatisk genereret beskrivelse              Et billede, der indeholder udendørs, person, græs, mand

Automatisk genereret beskrivelse

Fra venstre Irmgard Jensen, vinder af 3. forskydning hos damerne, med 29,4 point,                   Fra venstre Harry Ernst, vinder af 2. forskydning hos herrerne, med 30,2 point,

i midten Birgit Bladt, vinder af 2. forskydning med 31.6 point og til højre Irene Clausen,              i midten skulle Harry Lassen have stået, vinder af 3. forskydning med 30,5 point, men

vinder af 1. forskydning med 28.8 og også den bedste skytte samlet for de tre                            han var desværre gået hjem og til højre Hardy Beck, vinder af 1. forskydning med

forskydninger med 87,4 point.                                                                                                       30,7 og også den bedste skytte samlet for de tre forskydninger med 90,3 point.

 

 

Opdateret d. 22. juli 2020

 

Kære medlemmer.

 

Anden forskydning til kongeskydningen gennemført.

 

Resultaterne af anden forskydning og det gode fremmøde kan ses her for damerne og her for herrerne.

Det samlede resultat til præmiefordelingen kan ses her.

Næste forskydning finder sted tirsdag d. 4. august, hvor vi slutter af med en grill-pølse og uddeling

af præmier for alle forskydninger, samt bedste samlede dameskytte henholdsvis bedste herreskytte

ved de 3 forskydninger.

 

 

Opdateret d. 22. juli 2020

 

Kære medlemmer.

 

Første forskydning til kongeskydning gennemført.

Så er der taget hul på dette års noget anderledes kongeskydning, idet vi tirsdag d. 21. juli

afholdt den første forskydning af tre. Denne gang er det med hensyntagen til Corona-tiden,

så skytterne blev delt ind i hold af 12-15 skytter pr halve time.

På trods af det anderledes arrangement, så var der som sædvanlig en god og hyggelig stemning

med drillerier, som det jo plejer at være. Alt i alt godt gennemført på fornuftig vis uden problemer.

 

Resultaterne af første forskydning og det gode fremmøde kan ses her for damerne og her for herrerne.

Det samlede resultat til præmiefordelingen kan ses her.

Næste forskydning finder sted tirsdag d. 28. juli.

 

 

Opdateret d. 8. juli 2020

 

Kære medlemmer.

 

Hermed oplysninger vedr. Kongeskydningen 2020 m.m.

Der vil også blive omdelt diverse indbydelser og programmer, som vil lande

i jeres postkasse indenfor de nærmeste dage, men her kommer der lige en forløber.

Indbydelsen kan læses her. Tilmeldingsblanket kan læses her. Arbejdsopgaverne kan læses her.

 

Ifm. generalforsamlingen blev det meddelt, at vi holder en lidt anderledes

kongeskydning med efterfølgende frokost og uden optog gennem byen.

 

Der vil også blive indbudt til damernes årlige sammenkomst. Vedr. dette vil der

inden for kort tid, blive udsendt en indbydelse.

Til dette, vil Dagny gerne have tilsagn fra damerne, om de kunne tænke sig at deltage.

Tilsagn sendes til d.goettler@dybboel.dk eller SMS til 26218005.

 

Kongeskydningen afholdes lørdag d. 8. august, på Sønderborg Skyttekreds’ 50 m skydebaner

Foto Ole Kæhler.

på Skydebanevej, hvor Skyttelaugets medlemmer deltager. Desværre er der ingen optog i år.

Den er nemlig KUN 200,- kr. for frokost og skydning 😊

 

Forud for denne dag, afholdes der 3 forskydninger henholdsvis d. 21. juli, d. 28. juli og d. 4. august,

hvor alle Borgerforeningens medlemmer er velkomne til at deltage.

 

Skyttefrokosten afholdes efterfølgende i det opstillede telt ved Skyttekredsens klubhus.

Grunden til dette er, at vores eget Skyttehus er udlejet.

 

Generelt vil skydningerne blive afholdt ift. Corona-restriktionerne og anvisninger fra

Sønderborg Skyttekreds og vi vil derfor opdele i mindre grupper, som i første omgang

vil omhandle forskydningerne.

 

P.S. Jeg vil derfor gerne have tilsagn om, hvem der ønsker at deltage i forskydningerne

og for skyttebrødrenes vedkommende selve Kongeskydningen.

Send mig en mail, sms eller ta’ telefonen og ring.

Dette gælder alle.

 

Opdateret d. 30. juni 2020

 

Kære medlemmer

 

De to generalforsamlinger for Borgerforeningen og Kulturhuset – Skyttehuset,

blev endelig gennemført torsdag d. 25. juni, efter flere tidligere forsøg.

Godt 40 medlemmer havde fundet vej til Skyttehuset på Kær halvø.

 

Der var flere nyvalg i forbindelsen med generalforsamlingen i Borgerforeningen i Sønderborg.

Efter 12 år som oldermand stoppede Kjeld Clausen, men han fortsætter i bestyrelsen som formand for

Pokal- og medaljekomiteen i stedet for Torkild Callesen, der døde i oktober 2019.

Ny oldermand blev Jens Gøttler, der i flere år har været webmaster.

Ny webmaster blev Hans Ove Jensen, der var bestyrelsessuppleant.

Som ny bestyrelsessuppleant blev Peter Juel-Jespersen valgt.

Der var genvalg til sekretær Leif Larsen og kasserer Erling Hansen.

Det samme var tilfældet for revisorerne Freddy Grøndahl og Ole Ravn.

Også revisorsuppleant John Asmussen blev genvalgt.

Formandens beretning kan læses her og referatet for generalforsamlingen kan læses her.

 

Ved generalforsamlingen i Den selvejende institution Kulturhuset - Skyttehuset var der genvalg over hele linjen.

Det gjaldt formanden Viggo Ravn, sekretær Erik Dreier, bestyrelsesmedlemmerne Jens Chr. Hansen og Iver Juhl.

Bestyrelsessuppleant Ove Eskild Hansen, revisor Ole Ravn og revisorsuppleant Knud Nicolai Møller.

Formandens beretning samt referatet kan læses her.

 

Opdateret d. 7. juni 2020

 

Kære medlemmer.

 

Information fra de to formænd:

 

”Foreningerne har behov for at få gang i aktiviteterne, så vi forsøger med endnu en ny dato til generalforsamlingerne,

der skulle have været gennemført den 16. april 2020 og senere den 14. maj.”

Nu er der så en ny dato for generalforsamlingerne der hedder torsdag d. 25. juni kl. 19.00.

Se indbydelsen her.

VIGTIGT: Der skal på generalforsamlingen tages stilling til afholdelse af

Kongeskydningen og Skyttefesten, så det er vigtigt, at i møder talstærkt op.

 

Vi satser også denne gang på, at det kan gennemføres og at vi er på vej mod mere normale tilstande.

Vær forberedt på, at det kan være nødvendigt at flytte tidspunktet endnu en gang,

Hvis dette bliver aktuelt, så gives der besked via mail og på hjemmesiden.

 

Håber i alle er sunde og raske og vil komme til møderne.

 

Opdateret d. 8. maj 2020

 

Kære medlemmer

 

De to generalforsamlinger den 14. maj i Kulturhuset – Skyttehuset,

er udsat på ubestemt tid grundet regeringens bestemmelser om,

at der fortsat er forsamlingsforbud på over 10 personer.

 

Vedr. Skyttefesten, så afventer vi hvad næste udspil fra regeringen bliver og vi vender tilbage

hurtigst muligt med info om dette.

 

 

Opdateret d. 23. april 2020

 

Kære medlemmer.

 

Information fra de to formænd:

 

”Foreningerne har behov for at få gang i aktiviteterne, så vi forsøger med en ny dato til generalforsamlingerne,

der skulle have været gennemført den 16. april 2020.”

Ny dato for generalforsamlingerne er torsdag d. 14. maj kl. 19.00.

Se indbydelsen her.

VIGTIGT: Der skal på generalforsamlingen tages stilling til afholdelse af

Kongeskydningen og Skyttefesten, så det er vigtigt, at i møder talstærkt op.

 

Vi satser på, at det kan gennemføres og at vi er på vej mod mere normale tilstande.

Vær forberedt på, at det kan være nødvendigt at flytte tidspunktet endnu en gang,

Hvis dette bliver aktuelt, så gives der besked via mail og på hjemmesiden.

 

Håber i alle er sunde og raske og vil komme til møderne.

 

 

 

Opdateret d. 1. april 2020

… nødsaget til at aflevere.

Det var vel egentlig kun et spørgsmål om tid, inden personerne bag den kommende historiske samling

Tekstfelt: Aprilsnar

på Sønderborg Kaserne gjorde krav på busten af Christian d. X.

Det er så sket, nu hvor afhentning har fundet sted, med begrundelse i en ældre skrivelse med påtegning

af bl.a. skolechefen dengang, oberstløjtnant A.B. Kristensen, der med den skrivelse i hånden fastslår at den overdrages Sergentskolen.

Der findes tilsyneladende ikke dokumentation for at buste med sokkel tilhører Borgerforeningen,

så dokumentet der er i A.B. Kristensen besiddelse, påstås at være gældende.

Vi kan slå fast, at busten nu ikke mere er i Skyttehuset, men skal vi bare makke ret?

- det er spørgsmålet!

Eventuelle gode forslag er mere end velkomne, da det jo gerne skulle ende med at Christian d. X kommer tilbage i Skyttehuset.

 

 

Et billede, der indeholder indendørs, værelse, scene, vask

Automatisk genereret beskrivelse

Der er lidt tomt i Skyttehusets gang for tiden, nu hvor Christian d. X ikke er der mere. 

 

 

Opdateret d. 24. marts 2020

 

 

 

Vigtigt!  Vigtigt!  Vigtigt!  Vigtigt!

 

Til orientering til alle medlemmer i Borgerforeningen.

 

Efter det seneste pressemøde mandag eftermiddag i Statsministeriet har de to formænd holdt et lille telefonmøde.

 

Generalforsamlingerne:

UDSAT!

De to generalforsamlinger den 16. april udskydes til efter sommerferien.

Eftersom ”lukningen” af Danmark er forlænget til den 13. april, og der er stor sandsynlighed for,

at nedlukningen bliver yderligere forlænget i og med vurderingen af, at smittingen af Corona-virus

først topper om 4 uger.

 

Med den situation vi har i øjeblikket, vil det være halsløs gerning at sætte en dato på efter sommerferien,

men det kunne blive engang i september.

Loppemarked:

AFLYST!

Loppemarkedet den 2.-3. maj kan IKKE gennemføres, selv om det hele bliver åbent igen den 13. april.

Det store forarbejde på loftet kan ikke nås, og spørgsmålet er, om mange af de ældre loppemarkedsgæster

tør møde op og være tæt på hinanden.

 

Tirsdagsbowling:

Suspenderet indtil efteråret!

 

Torsdagsskydning:

Suspenderet indtil efteråret!

 

Kongeskydningen og skyttefesten:

I skrivende stund, vides det ikke, om denne begivenhed aflyses,

men så snart, at der er truffet en beslutning, bliver denne sendt ud.

 

Nye oplysninger udsendes, når tilstandene ændres igen.

 

SÅ!!! Hold øje med hjemmesiden her. Vi informerer så snart der foreligger noget nyt.

Indtil da! Pas på jer selv og hinanden.

 

 

Opdateret d.18. marts 2020

 

Vigtigt!  Vigtigt!  Vigtigt!  Vigtigt!

Vedr. forestående og kommende aktiviteter i Borgerforeningen og Skyttehuset.

Pga. den udfordrende situation ift. Coronavirussen, er det nødvendigt at udskyde eller helt aflyse

nogle af vore faste aktiviteter som f.eks. tirsdagsbowling og torsdagsskydning.

Der er udsendt mail til aktørerne i disse to aktiviteter og eftersom at dagsordenen til stadighed ændrer sig,

så vil der her på siden komme daglige opdateringer ift. ALLE aktiviteter.

 

Tirsdagsbowling:

Udsat indtil videre! 

Nærmere info følger.

 

Torsdagsskydning:

Udsat indtil videre og årsmødet d. 2. april aflyst! 

Nærmere info følger.

 

Loppemarked:

Næste aktivitet, er oprydning på loftet d. 24. og d 31. marts ift. det kommende loppemarked.

BEGGE ER AFLYST! 

Nærmere info følger.

 

Skyttelauget:

Det årlige laugsmøde d. 26. marts.

DETTE ER AFLYST! 

 

Generalforsamlingerne:

I april – nærmere bestemt d. 16. april – er der indkaldt til generalforsamlinger i henholdsvis

Borgerforeningen og Kulturhuset-Skyttehuset S/I.

I skrivende stund, vides det ikke, om disse bliver afholdt nu eller bliver udsat til et senere tidspunkt.

Ej heller om det bliver nødvendigt at aflyse andre aktiviteter.

Nærmere info følger.

 

SÅ!!! Hold øje med hjemmesiden her. Vi informerer så snart der foreligger noget nyt.

Indtil da! Pas på jer selv og hinanden.

 

Pbv. Jens Gøttler

 

 

 

Opdateret d.23. januar 2020

 

Jazzaften i Borgerforeningen

Fredag d. 14. februar kl. 19.00

 

UDSOLGT!

 

Bestil via MobilePay no 349489 eller sms/mobil 30483466

 

 

Det legendariske jazzorkester spiller for sjette gang på Kær halvø.

Der har ved de tidligere koncerter været en forrygende stemning med en propfuld koncertsal i Skyttehuset.

Og det bliver det formentlig igen.

 

Hr. Jensens Jasskapel opstod først i 70’erne, hvor dygtige og visionære musikere dannede det orkester,

som senere kom til at hedde Hr. Jensens Jasskapel, der spiller traditionel jazz.

 

Besætningen er kendt af de fleste jazz-entusiaster. På guitar banjo og sang er det Chris Schmidt, der har

været med i kapellet fra starten. Derfor har han opnået en vis status, som han uhæmmet bruger over kapellets øvrige medlemmer.

 

På trombone er det Ole Frandsen, der er af den dejlige tilbagelænede basunskole og er i stand til at levere lige præcis det,

der skal til for at få den perfekte lyd.

 

Børge Thomsen er et forrygende klarinet-bekendtskab, som kan få det allerbedste ud af selv de mest trivielle standarts

og så er han aldrig bleg for en solo eller to.

 

Bas-spilleren Finn Schmidt er den stabile og rytmesikre rygrad i rytmegruppen, og han og hans bas er svær at ”hyle ud af det”.

 

Erik Kiil på trommer er den yngste mand i kapellet og hans ungdommelige gå-på-mod vises tydeligt i hans sikre trommespil.

 

Endelig er det Sven Zimmer på trompet og sang. Han har også været med fra starten. Da han normalt står i midten, har han

fået lov til at række hånden op, når musikken skal stoppe. Og så har han i mange år ladet sig moppe af Chris Schmidt.

Prisen for en aften med det legendariske jazzorkester er inklusiv en anretning 150 kr.

 

Tilmelding skal foregå via mobilepay 349489 med navn og antal billetter eller til Jens Gøttler på 30 48 34 66.

 

 

Opdateret d.13. januar 2020

 

Nytårsfest i Borgerforeningen

Samtlige foto’s af Ole Kæhler

 

Lørdag aften blev der holdt Nytårsfest i Borgerforeningen og det var naturligvis festkomiteen, der havde arrangeret,

at der skulle spises rejecocktail, vildsvine- og husarsteg og slutteligt islagkage.

Når der festes i Borgerforening, så sker det efter en virkelig gammel køreplan, så traditionerne ikke glider bort.

Første tale i programmet var talen for Dronningen.

“Den kongelige familie har i det forgangne år igen deltaget i arrangementer i Sønderborg – og senest var det ved indvielsen

af Byens Havn, hvor Dronningen også besøgte Hotel Alsik”, sagde borgerforeningens formand, Tage Christensen.

 

“Og Nytårsaften hørte vi majestætens 48. nytårstale og her kom hun ind på ensomhed. Ikke kun blandt socialt udsatte er der ensomhed.

Vi oplever det også hos ældre, der pludselig mister deres livsledsager”, sagde formanden og fortsatte:

“Et nyt år er begyndt og Sønderjysk Pigekor har været på Det Kongelige Teater, hvor de sang for Dronningen og andre indbudte i en

gallaforestilling, som er den første fejring af Genforeningen”.

 

Talen for fædrelandet

Henry Kjær havde til opgave at holde tale for fædrelandet og han lagde ud med at sige, at i Danmark har vi alt det, som vi har brug for.

“Og så har vi verdens ældste flag og en rig kulturarv”.

“Vi har lov til at tegne, hvad der passer os og vi kan tro på Vorherre, Allah, Odin og Thor eller på ingenting”, sagde han blandt meget andet.

Drikkehornet

Et billede, der indeholder indendørs, væg, bord, sidder

Automatisk genereret beskrivelse

Borgerforeningen har et drikkehorn fra 1861 og det har foreningen fået af Frederik den Syvende og Grevinde Danner i forbindelse med Kongeskydningen.

“Borgerforeningen fik drikkehornet som tak”, sagde Tage Christensen og herefter blev hornet sendt rundt blandt festdeltagerne.

“Når I sidder med drikkehornet, så kan I ønske noget for Jer selv eller for andre. I kan gøre det i tavshed – eller I kan gøre det højt – men kort”, sagde han.

Tak til Erik Otten

Tage Christensen holdt også en tale til æresmedlem Erik Otten – egentlig skulle der siges nogle ord om flere æresmedlemmer, men de var ikke med til Nytårsfesten.

“Flere medlemmer er ramt af sygdom og kan ikke være her. Nogle laver også andre ting”, sagde Tage Christensen, inden han kom til Erik Otten.

“Erik Otten er æresmedlem i Borgerforeningens Skyttelaug, hvor han også har været formand i otte år. Erik Ottens søn, Jørn, er femte generations

af Otten-familien i Borgerforeningen”, sagde formand Tage Christensen.

“Inde på Rådhuset er der et sølvbæger og det har Erik Otten skænket os. Det er en gave, som en anden fra Otten-familien, Claus Otten fik af Grevinde Danner

i 1873, hvor hun vandt skydningen. Hun skød ikke selv, men Claus Otten skød for hende og sikrede hende en præmie, som han sendte hende.

Som tak for oplevelsen, sendte hun kruset. Og det er det krus, borgmesteren drikker af, når han skåler med os i Byrådssalen”, sagde Tage Christensen.

Efter spisningen og talerne, skulle der danses til Glenn Bondes toner.

 

Her er flere billeder fra aftenen:

Et billede, der indeholder indendørs, bord, væg

Automatisk genereret beskrivelse    Et billede, der indeholder bord, indendørs, blomst, væg

Automatisk genereret beskrivelse   Et billede, der indeholder væg, indendørs, sidder, bord

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder person, indendørs, personer, gruppe

Automatisk genereret beskrivelse  Et billede, der indeholder person, indendørs, gruppe, væg

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder person, mand, udendørs, beklædning

Automatisk genereret beskrivelse   Et billede, der indeholder person, vin, mand, bord

Automatisk genereret beskrivelse   Et billede, der indeholder person, mand, bord, væg

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder gulv, person, indendørs, stående

Automatisk genereret beskrivelse  

Oldermand Kjeld P.P. Clausen holder tale for sidste års skyttekonge Viggo Ravn

Et billede, der indeholder person, bord, indendørs, personer

Automatisk genereret beskrivelse  Et billede, der indeholder bord, kage, indendørs, plade

Automatisk genereret beskrivelse

 

Se flere billeder fra SønderborgNyt’s Ole Kæhler her:

 

Opdateret d.8. januar 2020

 

Rock og Rul” i

Kulturhuset – Skyttehuset.

Fredag d. 7. februar kl. 19.00

 

Group Busstop er opstået på fundamenterne af Bobby-orkestrene Haimons, Group LSD og Doncarsters.

 

Group Busstop har ikke været mange gange på scenen siden stiftelsen i efteråret 2018,

hvor der var premiere i Kulturhuset – Skyttehuset, men det er kendetegnende, at der er

fuldt hus hver gang til bandets koncerter. Der har således været udsolgt til alle koncerter

i Kulturhuset – Skyttehuset.

 

Og der skal betales forud på MobilePay nr. 323702, som samtidig er tilmelding!

DER ER MAX 100 BILLETTER, SÅ DET ER FØRST TIL MØLLE!

Billetprisen er 150 kr og husk at skrive navn og antal billetter på MobilePay inden pengene sendes.

 

For dem, som ikke har MobilePay, kan billetter reserveres ved at ringe eller sende en sms til

Jens Gøttler på 30 48 34 66.

 

Men skynd jer, billetterne går som varmt brød. 😊

 

 

UDSOLGT!