Opdateret den 08-06-2021 (Jens Gøttler)

 

Sidste forskydning gennemført.

På en fantastisk flot sommeraften, blev årets sidste forskydning afsluttet og igen med

flotte resultater, der vidner om, at skydeaftenerne har været savnet.

Efter at de sidste serier var skudt, gik turen til Skyttehuset, hvor Svend Aage Andersen og

frue serverede grill-pølser og kartoffelsalat. Maden blev nydt alt imens at solen kom længere

ned mod horisonten.

Efter bespisningen, blev der øvet eksercits under kyndig vejledning af kommandør Erik Otten.

Efterfølgende blev dagens resultater læst op og præmier og pokaler blev overrakt af medalje-

komitemedlem Jens Chr. Hansen.

Resultaterne kan ses her. Forskydning damer. Forskydning herrer. Bedste resultat 3. forskydning

Præmieliste efter alle forskydninger.

 

 

Opdateret den 01-06-2021 (Jens Gøttler)

 

Anden forskydning er nu overstået.

 

Så fik vi afsluttet den anden forskydning. Igen var denne aften godt besøgt og vi havde en livlig

snakken rundt omkring i lokalerne i klubhuset, tilhørende Sønderborg Skyttekreds.

 

En aften, hvor vi også havde planlægningsmøde med orkestrene, som skal følge skyttebrødrene

på turen ned ad gågaden til rådhuset.

Resultaterne kan ses her. Forskydning damer. Forskydning herrer. Bedste resultat 2. forskydning.

 

 

Opdateret den 25-05-2021 (Jens Gøttler)

 

Så er vi i gang med Forskydningerne.

 

 

Endelig fik vi startet nogenlunde normalt op på den forestående kongeskydning, nemlig

den første forskydning, som blev afviklet tirsdag d. 25/5.

Det var længe ventet og besøgstallet vidner om, at aktiviteterne i Borgerforeningen

og Skyttelauget, har været savnet. Omgangstonen var igen fornøjelig, med lidt håneret og

andre drillerier 😊. Resultaterne kunne henlede på, at der måske er nogle enkelte medlemmer,

der har været i hård træning.

Resultaterne kan ses her. Forskydning damer. Forskydning herrer. Bedste resultat 1. forskydning.

 

Et billede, der indeholder tekst, clipart

Automatisk genereret beskrivelse

Vi ses næste tirsdag d. 1. juni kl. 18 til næste dyst.

 

Opdateret den 04-05-2021 (Jens Gøttler)

 

Så er det ganske vist

Nu kan vi endelig – med nogen forsinkelse - få afviklet årets generalforsamlinger i henholdsvis

Borgerforeningen og Den selvejende forening Skyttehuset.

 

Datoen for generalforsamlingerne er fastsat til onsdag d. 26. maj 2021 kl. 19.00, hvor vi starter

med Borgerforeningen og efterfølgende Den selvejende.

 

Der vil i pausen blive serveret ”smør selv boller” med pålæg, men det er vigtigt, at der gives

bindende besked til Flemming Matthies, senest d. 18. maj, af hensyn til indkøb m.m.

 

Indbydelsen er på vej med cykelpost/PostNord, men kan også læses her.

 

Opdateret den 13-03-2021 (Hans Ove Jensen)

 

Generalforsamlingerne er udsat:

Bestyrelserne har besluttet af generalforsamlingerne i Kulturhuset-Skyttehuset og Borgerforeningen,

der efter planen skulle være afholdt den 15-04-2021 er udsat indtil videre.

Medlemmerne vil blive orienteret om ny dato når der er truffet beslutning om ny dato for gennemførelse

af generalforsamlingerne.

For at forsamlingerne kan gennemføres skal forsamlingsloftet hæves til mindst 75 personer. Derfor kan

der godt gå nogen tid inden vi kan gennemføre møderne.

MEN FAT MOD – MON IKKE RESTRIKTIONERNE SNART LØSNES SÅ VI IGEN KAN SES.

 

Opdateret den 03-03-2021 (Hans Ove Jensen)

 

Sidste nyt fra Skyttelaugets bestyrelse samt fra

Borgerforeningens bestyrelse.

 

Det forestående Laugsmøde som efter planen skulle afholdes den 11-03-2021 er udsat indtil videre på

grund af COVID19.

 

Der kan højst sandsynligt heller ikke gennemføres generalforsamling i Borgerforeningen som var planlagt til

den 15-04-2021. Borgerforeningens generalforsamling er afhængig af at der bliver afholdt Laugsmøde først,

hvis der i forbindelse med Laugsmødet vedtages noget som efterfølgende skal godkendes på generalforsam-

lingen.

 

 

Opdateret den 01-02-2021 (Hans Ove Jensen)

 

Medlemmerne skal ikke betale kontingent i 2021.

 

Sidste nyt fra Borgerforeningen omkring kontingent for 2021.

Bestyrelsen har besluttet at udskyde kontingent til 2022 på grund af Covid19.

Se formandens begrundelse her.

 

Nyt fra SkydebaneSamvirket Kær Vestermark:

SkydebaneSamvirket har indkaldt til årsmøde i marts måned. Indkaldelse til årsmødet kan ses her.

 

Opdateret den 17-01-2021 (Hans Ove Jensen)

Hvor blev træerne af?

Træerne der to og to kunne opleves i Sønderborgs centrum i den forgangne jul – julen 2020.

 

Tekst og foto L. Larsen

De pyntede i Sønderborgs gader i en hel måned, og led ikke overlast som tidligere år. De var opsat på en hel ny

måde, hvor de blandt andet synede af mere – to træer forsvarligt fastgjort til lygtepæl efter lygtepæl – en opsætning

der tog timer.

Nu er de væk, men hvor blev de af?

Det var igen personel fra Borgerforeningen der klarede skærene og mødte op med et antal trailere, bidetænker og iført

passende mundering til beskyttelse mod kulden der herskede på dagen.

Bidetængerne blev flittigt anvendt, træerne læsset – hvorefter de forsvandt ud af byen. Under en time tog operationen

hvorefter der ikke var skyggen af gran i Sønderborgs gader.

Men hvor blev de af de mange træer der pyntede Sønderborgs gader i julen?

Ja, de blev alle kørt til Skovhuse, til Borgerforeningens nabo. Her stod diverse apparatur klar. Klar til at omdanne de

mange træer til flis. Så grantræerne fra 2020 gik ikke tabt, men genanvendt som flis.

Ja, igen var Borgerforeningens medlemmer på banen, trodsede kulden og fik ryddet op efter julen 2020 i Sønderborg,

og sørgede for at de 168 grantræer gør nytte fremover.

 

Formand for Borgerforeningen

 

Nytårshilsen 2021

 

Det hedder sig, at det er ”blot” anbefalinger, opfordringer og gode råd.

Derfor tog Borgerforeningens bestyrelse den tunge beslutning at aflyse medhjælperfesten, juleskydning/julefrokost, gåsespil og nytårsfest.

Det var vi simpelthen tvunget til med det daværende forsamlingsloft på 50 personer. Det blev senere ændret til 10 personer og er nu helt nede

på 5 personer.

I skrivende øjeblik har smittetrykket i en lang periode været langt over 1.000 personer pr. døgn i Danmark, og Sønderborg har i flere omgange

været den by i Sydjylland med det højeste smittetryk.

Derfor gav det slet ingen mening at sende indbydelser ud til for eksempel julefrokost og nytårsfest, når myndighederne på daværende tidspunkt

 kunne se, at den alvorlige Corona-situation foreløbig vil vare til hen i foråret.

Det ville være forgæves arbejde at forberede festerne, bestille mad og musik, når vi inderst inde kan se, at Corona-pandemien ikke er ovre ved

at knipse med fingrene.

Ydermere er vi blevet pålagt at bære mundbind i alle offentlige bygninger, supermarkeder, apoteket etc. Detailhandel, cafeer og restauranter er

lukket de næste uger.

Myndighederne anbefaler så yderligere indskrænkninger i eget hjem. Vi bør ikke være mere end 5 personer inklusive husstand, uanset hvor stort

huset er, der skal være en-to meters afstand fra næse til næse – både ved bordet og når gæsterne bevæger sig rundt i hjemmet, der må ikke synges

og vi skal undgå selskabslege, hvad er der så egentlig tilbage.

Jo, det er det, at vi er optimister og tror på, at det her ikke varer ved.

Og Borgerforeningens bestyrelse tror også på, at vores trofaste medlemmer har forståelse for udmeldingen om aflysninger i forbindelse med den

situation, hele verden er havnet i.

Trods aflysningerne tror bestyrelsen også på, at medlemmerne fortsat vil være med i det sociale fællesskab, som bærer foreningen og indløse

kontingent-girokortene, som udsendes i januar.

De mange udfordringer i øjeblikket giver os i øvrigt ekstra energi. Netsalget af lopper går strygende i øjeblikket. Irene og Kjeld Clausens

mobiltelefoner bipper uafbrudt.

Tirsdagsholdet tømmer den ene bolig efter den anden, og Borgerforeningen er igen engageret i city med forskellige opgaver for Sønderborg Handel.

Og efter et par års pause har vi igen sat juletræer op og hentet dem igen.

Og i den situation alle inklusive foreningslivet er i, må vi ikke klage. Vi er tilgodeset af økonomiske hjælpepakker og håber bare på, at vaccinerne

hjælper, så vi kan komme i gang med vores traditionelle aktiviteter og koncerter i Kulturhuset – Skyttehuset.

Godt nytår!

 

Tage Christensen

 

Formand for Kulturhuset-Skyttehuset S/I

 

Nytårshilsen 2021

 

På trods af Corona restriktioner fortsætter aktiviteterne i Kulturhuset-Skyttehuset S/I. Udlejningerne stoppede ved den første Corona nedlukning,

men der var til gengæld pres på hen over sommeren og sensommeren. I slutningen af året ved den anden Corona nedlukning stoppede udlejningerne igen.

Der blev indkøbt nye højtalere og forstærker til festlokalet.  Det blev monteret af Jens Gøttler, men på grund af de aflyste aktiviteter er det ikke rigtig

blevet afprøvet endnu. Det kommer vi til i løbet af 2021.

Der blev indgået en formel forpagtningsaftale med vores nabo Mads Dau om hestefolden. Baggrunden var en gammel mundtlig aftale med Svend Aage Voss

omkring benyttelsen af hestefolden. Forpagtningsafgiften er 0 kr., men hestene holder arealet pænt og vores gode nabo Mads støtter os i forbindelse med

loppemarkeder.

Arbejdet med den hårdt tiltrængte udskiftning af 4 vinduer i klublokalet blev påbegyndt. Murværket omkring vinduerne skulle renoveres og i mangel af et

medlem med en faglig baggrund inden for murerarbejde, kastede tirsdagsholdet sig over projektet. Det har været en langsommelig proces, men ved årets

udgang var der 4 huller, hvor det er muligt at montere nye vinduer i.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved et par fonde blev der ansøgt om tilskud til indkøb af 4 vinduer. Det resulterede i at Bitten og Mads Clausens Fond donerede kr. 10.000 til projektet.

Det var en kærkommen hjælp, som dækker lidt under halvdelen af omkostningerne.

Der blev bestil 4 stk. 2. fags sidehængte vinduer i hvid plastik, som forventes at blive leveret medio februar 2021. Årsagen til at der blev valgt sidehængte

vinduer var anvendelse som flugtvej. Efter undersøgelser af markedet endte det med, efter lidt forhandling, at vores daglige leverandør Bygma – Sønderborg

fik ordren til en pris af ca. kr. 15.000. Det øvrige forbrug af materialer til murværk og indvendige tilsætninger mv. forventes at beløbe sig til kr. 5 - 10.000.

Projektet har været meget længe undervejs, men bliver afsluttet i starten af 2021

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med reparationen af murværket, blev tirsdagsholdet opmærksom på de gamle udluftningskanaler, der stammer tilbage fra grisestaldens tid.

De bliver nu taget ned og muret efter både ud- og indvendigt. I den forbindelse vil det blive forsøgt at efterisolere dele af hulmuren hvor der er behov.

 

 

 

 

 

I øvrigt kan det nævnes, at der blev lavet rutinemæssige eftersyn på opvasker, jordvarmepumpe og kaffemaskine. Der blev endvidere indkøbt et varmeskab,

som var et stort ønske fra det nye festudvalg. Så bliver der bedre muligheder for at opbevare og servere den varme mad i forbindelse med kommende aktiviteter.

I det nye år vil der endnu en gang være et ekstraordinært afdrag på realkreditlånet, som betales helt ud med udgangen af marts 2021. En milepæl i

Kulturhuset-Skyttehuset S/I korte historie.

Der vil også blive arbejdet med at udskifte tagrender på beboelsen, som er meget tiltrængt. Vi får et tilbud fra Bendixen VVS og så skal det igen forsøges,

om der er fonde, som vil sponsorere.

 

Godt nytår.

Viggo Ravn

 

 

 

Opdateret den 03-12-2020 (Hans Ove Jensen)

 

Nisse observeret i Apotekerhaven.

Forbipasserende i Apotekerhaven Sønderborg kan i denne tid opleve en velpolstret nisse, som de nu engang ser ud.

Nissens placering er dog lidt utraditionel. Den står ikke på jorden, den sidder ikke på jorden - den sidder tre meter over jorden.

Højt til tops på den velvoksne krukke der er placeret i haven.

 

 

- Ja, det var lidt af en opgave at få den derop, men det var dog ikke det værste, udtaler manden bag projektet, og fortæller videre.

- Den skulle jo stå stabilt så den ikke væltede ned, og hvordan får man lige løst den opgave, tænkte jeg. siger bagmanden Viggo Ravn,

og fortæller at et lastvognsdæk blev løsningen. Det skulle dog skæres til, og det var ikke sådan lige gjort. Meget forskelligt værktøj

måtte i brug, vinkelsliber, nedstryger, sav m.m.

Løsningen blev en bajonetsav, med en helt særlig klinge - en klinge til savning i træ med søm.

 

Hvis du ikke allerede har været i Apotekerhaven og se nissen, så har du mulighed for at nå det endnu - den bliver stående måneden ud.

 

 

Opdateret den 16-11-2020 (Hans Ove Jensen)

 

Kære medlemmer

Så er der et FORENINGSNYT på vej ud til alle medlemmer. Der er desværre ikke så meget at berette og skrive om.

 

Foruden FORENNGSNYT vil kuverten også indeholde:

·         Girokort til kontingent 2021 (betalingsfrist den 15-02-2021)

·         Aktivitetskalender 2021 (vil også kunne findes på vores hjemmeside)

 

Bestyrelsen håber, at der i 2021 gives mulighed for gennemførelse af vores sædvanlige og traditionelle aktiviteter. Men det er jo desværre ikke noget vi selv er herre over.

---------------------------------------------------------------

 

 

Opdateret den 16-11-2020 (Hans Ove Jensen)

Kl. 8 her til morgen var der stor aktivitet på Jernbanegade. Der blev indledningsvis gennemført grundig undervisning i opsætning af juletræer på lygtepæl, som billedet med alt tydelighed viser.

Efter fornøden oplæring gik mandskabet i gang og inden man havde set sig om, var følgende gennemført:

Så har Borgerforeningens medlemmer igen lavet en stor indsats og gjort en god gerning.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Opdateret d. 11. november 2020

 

Svær beslutning: Vi er nødt til at aflyse vores traditionelle fester

 

Af Tage Christensen

 

Det hedder sig, at det er ”blot” anbefalinger, opfordringer og gode råd.

Derfor har Borgerforeningens bestyrelse taget den tunge beslutning, at vi har aflyst medhjælperfesten og aflyser nu også juleskydning/julefrokost, gåsespil og nytårsfest.

I skrivende øjeblik har smittetrykket været over 1.000 personer pr. døgn i Danmark og Sønderborg har været den by i Sydjylland med det højeste smittetryk.

Nu er forsamlingsloftet sænket til kun 10 personer, så det giver slet ingen mening at sende indbydelser ud til for eksempel julefrokost og nytårsfest, når myndighederne allerede nu kan se, at den alvorlige Corona-situation foreløbig vil vare til hen i foråret.

Det vil være forgæves arbejde at forberede festerne, bestille mad og musik, når vi inderst inde kan se, at Corona-pandemien ikke er ovre ved at knipse med fingrene.

Ydermere er vi blevet pålagt at bære mundbind i alle offentlige bygninger, supermarkeder, forretninger etc.

Myndighederne anbefaler så yderligere indskrænkninger i eget hjem. Vi bør ikke være mere end 10 personer inklusive husstand, uanset hvor stort huset er, der skal være en-to meters afstand fra næse til næse – både ved bordet og når gæsterne bevæger sig rundt i hjemmet, der må ikke synges og vi skal undgå selskabslege, hvad er der så egentlig tilbage.

Jo, det er det, at vi er optimister og tror på, at det her ikke varer ved.

Og Borgerforeningens bestyrelse tror også på, at vores trofaste medlemmer har forståelse for udmeldingen om aflysninger i forbindelse med den situation, hele verden er havnet i.

Trods aflysningerne tror bestyrelsen også på, at medlemmerne fortsat vil være med i det sociale fællesskab, som bærer foreningen og indløse kontingent-girokortene, som udsendes umiddelbart efter årsskiftet.

De mange udfordringer i øjeblikket giver os i øvrigt ekstra energi. Netsalget af lopper går strygende i øjeblikket. Irene og Kjeld Clausens mobiltelefoner bipper uafbrudt.

Tirsdagsholdet tømmer den ene bolig efter den anden, og Borgerforeningen er igen engageret i city med forskellige opgaver for Sønderborg Handel. Og efter et par års pause skal vi igen opsætte juletræer i den indre by.

 

 

Opdateret d.5. oktober 2020

 

Alle planlagte koncerter er desværre

aflyst pga. af de seneste restriktioner

ifm. Covid-19.

Dette gælder også jazz’en d. 6. november.

 

Group Busstop sælger billetter.

 

Det går forrygende med billetsalget til de 3 koncerter med gruppen Busstop. Koncerterne finder sted på følgende 3 datoer: 2. oktober, 3. oktober og 4. oktober – alle dage kl. 19.00. Koncerterne finder sted i Kulturhuset-Skyttehuset i Skovhuse 11, 6400 Sønderborg

 

Alle billetter til koncerten fredag den 2.oktober er revet væk. Der er stadig billetter til lørdag og søndag – men det går rigtig stærkt. Det er først til mølle – der er 80 pladser hver aften og vi følger myndighedernes anbefalinger til punkt og prikke.

 

Ring til Jens Gøttler på 30 48 34 66 eller til Totte fra Busstop på 20 84 56 21. De sidder klar ved telefonen.

 

 

Opdateret d.14. september 2020

 

Ny slagkraftig festkomité er på plads

 

Samtidig med det succesfulde loppemarked kom tidligere kasserer Flemming Matthies med den glædelige melding, at Borgerforeningen har fået

en næsten helt ny festkomité. De fleste husker, at der ikke blev valgt en festkomité-formand på generalforsamlingen, og i den forbindelse blev

det besluttet, at Borgerforeningens bestyrelse skulle forsøge at få en ny festkomité på plads.

 

Og det er lykkedes med en særdeles slagkraftig festkomité med masser af erfaring!

Ideen blev født ved den særdeles livlige skyttefrokost (”slyngelbordet”) og er nu ført ud i livet.

 

Festkomiteen består af følgende med nye og gamle medlemmer:

 

Flemming Matthies (formand, der indtræder i Borgerforeningens bestyrelse – er han forhindret ved b-møder sendes en substitut)

Erik Q. Rasmussen (næstformand og i øvrigt tidligere festkomité-formand i en årrække)

Steen Nørhart

Peter Dall

Ole Ravn

Jørn Otten

Harry Ernst

Chr. Vestergaard

Anni Wolf

 

De har taget forklædet på og er godt i gang med at forberede julefrokosten lørdag den 28. november, hvor den nye festkomité får deres ilddåb!

 

Opdateret d.6. september 2020

Loppemarked med stor succes 😊

 

Efter lang ventetid - mere præcis 1 år – så er det igen muligt at afholde efterårets loppemarked og det med et langt bedre

resultat end forventet. Covid-19 har jo lagt en kraftig dæmper på Borgerforeningens aktiviteter i det sidste halve år, så det

var med en vis skepsis at beslutningen om afholdelse af loppemarkedet blev vedtaget, men heldigvis som nævnt med succes.

 

Lige knap 500 havde fundet vej til Skyttehuset om lørdagen og ca. 350 om søndagen.

Allerede kl. 9.30, stod de første og trippede for at komme ind til lopperne og det var fordelt jævnt over begge dage.

Gæsterne blev lukket ind begyndende med ca. 50 til at starte med og efterfølgende udskiftning efterhånden som

loppeentusiasterne forlod Skyttehuset. Det var en rigtig god løsning, som også blev rost af de fremmødte.

 

Økonomisk var det overalt forventning. Sammenlignet med sidste efterår, så var indtjeningen godt 8kkr højere og hvis

man regner internetsalg med beregnet fra marts i år, så er det godt 18kkr højere.’

Et virkelig godt resultat når man ta’r Corona-tiden i betragtning.

 

Foto: Ole Kæhler

Her er et lille uddrag af dagen i billeder.

Se også Ole Kæhler’s reportage på SønderborgNyt

https://www.sonderborgnyt.dk/rigtigt-mange-besoegte-borgerforeningens-loppemarked/

 

   

Pas på, vi spritter her!                                                            Flere af gæsterne havde forberedt sig ift. Coronaen.

   

Skydebanen var også godt besøgt.                                                                                                       Gårdcaffeen var godt besøgt hele dagen.

    

Der er mange fine ting på loftet.                                                                                                              Grillen kørte for fuld damp hele dagen.

    

Afslutning efter dagens arbejde med en grill-pølse og kartoffelsalat.                                                     Ude-Cafeen gøres klar.

 

Opdateret d.3. september 2020

 

”Rock og Rul” i Kulturhuset – Skyttehuset.

Så går det løs igen. 😊 Endelig kan vi byde

velkommen til den første koncert i lang tid.

Fredag d. 2. + 3. + 4. oktober kl. 19.00

åbner vi op for Group Busstop

 

Group Busstop har efterhånden været mange gange på scenen, siden stiftelsen i efteråret 2018, hvor der var premiere i Kulturhuset – Skyttehuset,

men det er kendetegnende, at der er fuldt hus hver gang til bandets koncerter. Der har således været udsolgt til alle koncerter.

 

DER ER MAX 80 BILLETTER pr. aften, SÅ DET ER FØRST TIL MØLLE!

Billetprisen er 175 kr. og husk at skrive navn og antal billetter på MobilePay inden pengene sendes.

 

Der skal betales forud på MobilePay numrene, som nævnt ovenfor.

Altså, den 2. oktober på MobilePay nr. 32 37 02, med angivelse af navn + antal og dato.

Den 3. oktober på MobilePay nr. 34 94 89, med angivelse af navn + antal og dato.

Den 4. oktober på MobilePay nr. 56 38 73, med angivelse af navn + antal og dato.

 

For dem, der ikke har MobilePay, kan billetter reserveres ved at ringe eller sende en sms til

Jens Gøttler på 30 48 34 66 eller til Totte fra Busstop på 20 84 56 21.

 

Men skynd jer, billetterne går som varmt brød.

 

 

Opdateret d. 31. august 2020

 

Skyttehuset er fyldt til bristepunktet med lopper

Kulturhuset – Skyttehuset på Kær halvø er fyldt til bristepunktet med lopper til Borgerforeningens store efterårs-loppemarked.

Det foregår lørdag den 5. september kl. 10.00-16.00 og søndag den 6. september kl. 10.00 – 15.00. 

 

Efter aflysningen af loppemarkedet i foråret på grund af Corona-restriktioner er Skyttehuset igen fyldt med et væld af lopper.

Loftet er fyldt til bristepunktet, og i festsalen er der radio/tv-forretning og malerier, der bare står og venter på den rette nye køber/samler.

I kulturladen er der også denne gang mange møbler.

 

­Der er også køkkengrej i lange baner, bøger, legetøj og lamper. ”Så kom og gør en god handel”, siger Svend Aage Andersen fra

aktivitetskomiteen i Borgerforeningen. Grillen er tændt, så der kan købes ringriderpølser med brød, øl eller vand, og for dem der

er til kaffe og lagkage, kan loppemarkedshjælperne i Borgerforeningen også klare det.

Der er dækket op under sejldugen på flisebelægningen foran Kulturhuset – Skyttehuset ud mod vejen.

 

”Så læg weekendturen ud på Kær halvø og bliv en oplevelse rigere, og for at du ikke skal gå alt for langt, vil der på en mark bag ved

Skyttehuset igen være mulighed for at parkere bilen”, siger Svend Aage Andersen, der understreger, at loppemarkedet afvikles efter gældende Corona-regler.

 

Overskuddet fra loppemarkedet går til Borgerforeningens mange forskellige kulturelle aktiviteter i Kulturhuset – Skyttehuset.

 

Loftet i Skyttehuset er fyldt med bøger, nips, køkkenting, juleting, lamper og alt muligt andet. Privatfoto

 

 

 

Opdateret d. 9. august 2020

 

Kongeskydning med store overraskelser

 

Leif Larsen i midten blev skyttekonge 2020 i Sønderborg. Til venstre ses kronprins Hardy Beck og på den anden

side prins Tage Christensen. Foto: Jens Gøttler

 

Borgerforeningens og Skyttelaugets kongeskydning 2020 vil blive husket i historien som en alternativ skyttefest,

hvor selve kongeskydningen var i fokus og uden orkestermusik og optog gennem byen med efterfølgende modtagelse

af borgmester Erik Lauritzen på rådhuset. Det sidstnævnte på grund af Corina-restriktioner.

 

Men kongeskydningen 2020 vil også blive husket for flere store overraskelser.

De sidste tre års skyttekonger har haft en militær baggrund og det blev også tilfældet i år.

Den næsten 69-årige Leif Larsen blev for første gang skyttekonge efter adskillige forsøg.

Den udlærte blikkenslager - født i Ejby på Fyn - var indtil Sergentskolen flyttede til Varde seniorsergent,

men efter pensioneringen er han fortsat ved Hjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, hvor han er løjtnant.

Ved siden af det er han tilsynsførende for Forsvarets krigergrave på Als og Sundeved.

Der er ikke færre end 550 mindesten og krigergrave i området.

- Det har altid været militæret, som har interesseret mig, siger Leif Larsen, der blev skyttekonge med 30,7 point.

Foto: Ole Kæhler

 

Ny skyttebroder blev kronprins

Lige så overraskende som løjtnant Leif Larsen fra Sønderborg blev skyttekonge, lige så overraskende var det,

at den nye skyttebror, Hardy Beck fra Augustenborg, blev kronprins.

Hardy Beck er en årgang 1945 og er egentlig fra Brøns ved Skærbæk. Hans far var bager, men det var ikke

noget for Hardy Beck. Han kom til Augustenborg i 1966, arbejdede som håndværker ved Hanssons byggerier,

læste til byggeteknikker på Håndværkerskolen og blev konstruktør ved Jacobsen i Ulkebøl, inden han blev selvstændig.

Firmaet specialiserede sig for vedligeholdelse og renovering af gamle bygninger - blandt andet Jollmands Gaard på Nordals.

Nu har sønnen overtaget firmaet.

Hardy Beck opnåede 29,6 point - det samme point-tal som Tage Christensen, der lige så overraskende blev prins.

Det sidste skud blev afgørende for titlerne kronprins og prins.

På de efterfølgende pladser kom: Nr. 4. Freddy Grøndahl 29,6 point, 5. Jørn Otten 29,5 point, 6. Orla Hansen 29,5 point,

7. Jens Gøttler 29,3 point, 8. Flemming Matthies 28,8 point, 9. Erling Lundsgaard 28,8 point og 10. Peter Juel-Jespersen 28,5 point.

 

Foto: Ole Kæhler

 

Resultater

De øvrige resultater: Bedste senior 60-69 år: Leif Larsen 30,7 point. Bedste senior 70-79 år:

Hardy Beck 29,6 point. Bedste senior plus 80 år: Hartvig KJærgaard 27, 8 point og bedste plet:

Harry Ernst 10,9 point. Alle resultater kan ses her.

 

Ole Kæhler fra SønderborgNyt var – som han plejer - også tilstede og fik fotograferet mange billeder.

Se Ole’s billeder og reportage:

https://www.sonderborgnyt.dk/billeder-skytterne-lader-op-til-skydningen/

https://www.sonderborgnyt.dk/skyttelaugets-festdag-begynder-ved-morgenbordet/

https://www.sonderborgnyt.dk/billeder-borgerforeningens-skytter/

https://www.sonderborgnyt.dk/leif-larsen-er-borgerforeningens-nye-skyttekonge/

https://www.sonderborgnyt.dk/billederne-skytternes-frokost/

https://www.sonderborgnyt.dk/festlig-skyttefrokost-paa-kaer/

 

I forbindelse med kongeskydningen blev advokat Thorbjørn Philippsen udnævnt til skyttebror.

Helt tilbage i 2002 blev han udnævnt til rekrut og i 2003 var han for første gang med som aktiv

skytte og dermed berettiget til at blive udnævnt til skyttebroder, men da han ikke har været med siden,

måtte det vente til lørdagens kongeskydning. Det er lidt specielt for Thorbjørn Philippsen at gå fra rekrut

til skyttebroder, når han er oberstløjtnant af reserven.

 

Advokat Thorbjørn Philippsen er gået fra rekrut til skyttebroder i Skyttelauget.

Ved siden af, er han oberstløjtnant af reserven.  Han var tidligere med i "Kasernens venner”,

der kæmpede for, at Sergentskolen skulle blive i Sønderborg. Arkivfoto

 

Opdateret d. 5. august 2020

 

Kære medlemmer.

 

Så er tredje forskydning til kongeskydningen gennemført.

 

Resultaterne af tredje forskydning og det gode fremmøde kan ses her for damerne og her for herrerne.

Det samlede resultat til præmiefordelingen kan ses her og bedste forskydningsskytter for alle tre

forskydninger kan ses her.

På lørdag samles de tilmeldte Skyttebrødre kl. 9.00 ved Sønderborg Skyttekreds’ klubhus på Skydebanevej 5a

med fuld udrustning og medbragt godt humør 😊.

For damernes vedkommende, så mødes de tilmeldte damer til damefrokosten kl. 12.30, på Colosseum til

nogle hyggelige timer.

 

              

Fra venstre Irmgard Jensen, vinder af 3. forskydning hos damerne, med 29,4 point,              Fra venstre Harry Ernst, vinder af 2. forskydning hos herrerne, med 30,2 point,

i midten Birgit Bladt, vinder af 2. forskydning med 31.6 point og til højre Irene Clausen,         i midten skulle Harry Lassen have stået, vinder af 3. forskydning med 30,5 point, men

vinder af 1. forskydning med 28.8 og også den bedste skytte samlet for de tre                            han var desværre gået hjem og til højre Hardy Beck, vinder af 1. forskydning med

forskydninger med 87,4 point.                                                                                                       30,7 og også den bedste skytte samlet for de tre forskydninger med 90,3 point.

 

 

Opdateret d. 22. juli 2020

 

Kære medlemmer.

 

Anden forskydning til kongeskydningen gennemført.

 

Resultaterne af anden forskydning og det gode fremmøde kan ses her for damerne og her for herrerne.

Det samlede resultat til præmiefordelingen kan ses her.

Næste forskydning finder sted tirsdag d. 4. august, hvor vi slutter af med en grill-pølse og uddeling

af præmier for alle forskydninger, samt bedste samlede dameskytte henholdsvis bedste herreskytte

ved de 3 forskydninger.

 

 

Opdateret d. 22. juli 2020

 

Kære medlemmer.

 

Første forskydning til kongeskydning gennemført.

Så er der taget hul på dette års noget anderledes kongeskydning, idet vi tirsdag d. 21. juli

afholdt den første forskydning af tre. Denne gang er det med hensyntagen til Corona-tiden,

så skytterne blev delt ind i hold af 12-15 skytter pr halve time.

På trods af det anderledes arrangement, så var der som sædvanlig en god og hyggelig stemning

med drillerier, som det jo plejer at være. Alt i alt godt gennemført på fornuftig vis uden problemer.

 

Resultaterne af første forskydning og det gode fremmøde kan ses her for damerne og her for herrerne.

Det samlede resultat til præmiefordelingen kan ses her.

Næste forskydning finder sted tirsdag d. 28. juli.

 

 

Opdateret d. 8. juli 2020

 

Kære medlemmer.

 

Hermed oplysninger vedr. Kongeskydningen 2020 m.m.

Der vil også blive omdelt diverse indbydelser og programmer, som vil lande

i jeres postkasse indenfor de nærmeste dage, men her kommer der lige en forløber.

Indbydelsen kan læses her. Tilmeldingsblanket kan læses her. Arbejdsopgaverne kan læses her.

 

Ifm. generalforsamlingen blev det meddelt, at vi holder en lidt anderledes

kongeskydning med efterfølgende frokost og uden optog gennem byen.

 

Der vil også blive indbudt til damernes årlige sammenkomst. Vedr. dette vil der

inden for kort tid, blive udsendt en indbydelse.

Til dette, vil Dagny gerne have tilsagn fra damerne, om de kunne tænke sig at deltage.

Tilsagn sendes til d.goettler@dybboel.dk eller SMS til 26218005.

 

Kongeskydningen afholdes lørdag d. 8. august, på Sønderborg Skyttekreds’ 50 m skydebaner

Foto Ole Kæhler.

på Skydebanevej, hvor Skyttelaugets medlemmer deltager. Desværre er der ingen optog i år.

Den er nemlig KUN 200,- kr. for frokost og skydning 😊

 

Forud for denne dag, afholdes der 3 forskydninger henholdsvis d. 21. juli, d. 28. juli og d. 4. august,

hvor alle Borgerforeningens medlemmer er velkomne til at deltage.

 

Skyttefrokosten afholdes efterfølgende i det opstillede telt ved Skyttekredsens klubhus.

Grunden til dette er, at vores eget Skyttehus er udlejet.

 

Generelt vil skydningerne blive afholdt ift. Corona-restriktionerne og anvisninger fra

Sønderborg Skyttekreds og vi vil derfor opdele i mindre grupper, som i første omgang

vil omhandle forskydningerne.

 

P.S. Jeg vil derfor gerne have tilsagn om, hvem der ønsker at deltage i forskydningerne

og for skyttebrødrenes vedkommende selve Kongeskydningen.

Send mig en mail, sms eller ta’ telefonen og ring.

Dette gælder alle.

 

Opdateret d. 30. juni 2020

 

Kære medlemmer

 

De to generalforsamlinger for Borgerforeningen og Kulturhuset – Skyttehuset,

blev endelig gennemført torsdag d. 25. juni, efter flere tidligere forsøg.

Godt 40 medlemmer havde fundet vej til Skyttehuset på Kær halvø.

 

Der var flere nyvalg i forbindelsen med generalforsamlingen i Borgerforeningen i Sønderborg.

Efter 12 år som oldermand stoppede Kjeld Clausen, men han fortsætter i bestyrelsen som formand for

Pokal- og medaljekomiteen i stedet for Torkild Callesen, der døde i oktober 2019.

Ny oldermand blev Jens Gøttler, der i flere år har været webmaster.

Ny webmaster blev Hans Ove Jensen, der var bestyrelsessuppleant.

Som ny bestyrelsessuppleant blev Peter Juel-Jespersen valgt.

Der var genvalg til sekretær Leif Larsen og kasserer Erling Hansen.

Det samme var tilfældet for revisorerne Freddy Grøndahl og Ole Ravn.

Også revisorsuppleant John Asmussen blev genvalgt.

Formandens beretning kan læses her og referatet for generalforsamlingen kan læses her.

 

Ved generalforsamlingen i Den selvejende institution Kulturhuset - Skyttehuset var der genvalg over hele linjen.

Det gjaldt formanden Viggo Ravn, sekretær Erik Dreier, bestyrelsesmedlemmerne Jens Chr. Hansen og Iver Juhl.

Bestyrelsessuppleant Ove Eskild Hansen, revisor Ole Ravn og revisorsuppleant Knud Nicolai Møller.

Formandens beretning samt referatet kan læses her.

 

Opdateret d. 7. juni 2020

 

Kære medlemmer.

 

Information fra de to formænd:

 

”Foreningerne har behov for at få gang i aktiviteterne, så vi forsøger med endnu en ny dato til generalforsamlingerne,

der skulle have været gennemført den 16. april 2020 og senere den 14. maj.”

Nu er der så en ny dato for generalforsamlingerne der hedder torsdag d. 25. juni kl. 19.00.

Se indbydelsen her.

VIGTIGT: Der skal på generalforsamlingen tages stilling til afholdelse af

Kongeskydningen og Skyttefesten, så det er vigtigt, at I møder talstærkt op.

 

Vi satser også denne gang på, at det kan gennemføres og at vi er på vej mod mere normale tilstande.

Vær forberedt på, at det kan være nødvendigt at flytte tidspunktet endnu en gang,

Hvis dette bliver aktuelt, så gives der besked via mail og på hjemmesiden.

 

Håber i alle er sunde og raske og vil komme til møderne.