Borgerforeningens Skyttelaug.

                 

Der har eksisteret et Skyttelaug i Sønderborg siden 1600 tallet.

Lauget blev senere opløst under svenskekrigene omkring år 1700.
I 1732 blev der oprettet et nyt skyttelaug, hvilket blev privilegeret af Christian VI i 1734.
På daværende tidspunkt foregik skydningerne ved Sønderborg Slot.

I 1834 blev lauget privilegeret af Frederik VII.
Der blev opført en skydebane ved Batterivej, der hvor nu Hotel Comwell ligger, den fik navnet "Frederik VII Skydebane".
Denne epoke sluttede i 1880, da det gamle Skyttelaug grundet manglende interesse blev opløst.

Borgerforeningen i Sønderborg besluttede året efter i 1881 at erhverve klenodierne, kongeskjoldet og Grevinde Danners drikkehorn, som ved opløsningen var overgået til privat eje.
Den gamle skyttelaugsfane blev af Bagermester Otten velvilligt skænket til Borgerforeningen.

Ved samme lejlighed blev besluttet  at holde et årligt skydegilde, som skulle være foreningens sommerfornøjelse.
Der blev erhvervet to bøsser, således at medlemmerne straks kunne begynde at indøve deres skydefærdigheder.
Til at varetage de årlige skydninger blev Borgerforeningens første skyttekomite nedsat med følgende personer.

2Kommis  Balzer
Købmand P.Knarhøj
Høker  H.Iversen
Købmand J.Behn
Bagermester Chr. Otten.


Borgerforeningens Skyttelaug var dannet

                                                                                                                                               


Lige siden 1881 har Skyttelauget hvert år, kun afbrudt af krige,
arrangeret den årlige skyttefest for Borgerforeningens medlemmer.

 

I starten foregik skydningerne ved det hedengangne                                          
Kathrinelund i Sønderskoven.                                                                                F
rokost i det grønne ved Kathrinelund

 

Opgaver

 

Skyttelauget hovedopgave i dag er planlægning af den traditionelle årlige skyttefest med kongeskydning, skyttefrokost
samt præmieskydning for damer og herrer.

Desuden holdes der årligt en langdistanceskydning, og sidst på året er der juleskydning med efterfølgende julefrokost.

I dag skydes der kongeskydning på 50 m. elektronisk skydebane tilhørende Sønderborg Skyttekreds på Kær Vestermark.

Præmieskydningen  og juleskydningen foregår på 15 m. banen i Borgerforeningens klubhus
Kulturhuset-Skyttehuset Skovhuse 11.

 

skydeskive.jpgIMG_2699 - Kopi - Kopi.JPG                                                5.jpg                        

     Dameskydning på 15. m bane                                                                           200 m. skydning

 

 

20.jpg
Skytteoptog 2017


29.jpg

Medlemsbetingelser.
Der kan kun optages mænd i Skyttelauget og de skal være medlem af Borgerforeningen i Sønderborg

Medlemmet skal være rekrut i mindst eet år, med deltagelse i en Skyttefest, inden endelig optagelse kan finde sted.                                         

Medlemmerne forpligter sig til at udføre de opgaver der pålægges dem, samt vise respekt og ærbødighed for Skyttelaugets gamle traditioner og holde disse i hævd ved personlig fremmøde og aktiv deltagelse i Laugets arrangementer.

 

Medlemmerne betaler et særskilt årligt kontingent til Skyttelauget,til dækning af udgifter i forbindelse med Laugets arbejde.

Skyttebrødrene uniform består af: Sort smoking med sort høj hat, sorte strømper og sko, samt hvide handsker
og hvid skjorte med sort butterfly.
Uniformen bæres altid ved skyttefesten og andre festlige lejligheder.

Ved optagelse i Skyttelauget får skyttebrødrene udleveret rekrutmedalje og paradegevær af træ, som forsynes med en    sølvplade med navn og årstal.


Efter et års tro tjeneste udleveres laugsmedalje, og løbende kan der tildeles diverse hædersmedaljer.

Skyttebrødrene er under kommando af kommandøren, som
bærer sabel.


1
Skyttefest i Katrinelund 1902
I første række fra venstre: Købmand Andr. Eriksen, 
Bagermester Chr.Otten og Guldsmed Arthur Helmer

I midten Skyttekongen Skomagermester Syvertsen3
På vej til skyttefest i 1934

Forrest går Borgerforeningens formand
Købmand Viggo Jørgensen, derefter
Postmester Ræder, fanebærer Bødkermester Sørensen
og sekretær Guldsmed Holger Hansen.

Efterfulgt af Skyttekongen 1933
Malermester Henrik Jacobsen.

Skydning Kathrinelund

Kongeskydning ved Kathrinelund

121.JPG

Kongeskydning i dag

 

 

 

 

 

50 m skydebanen.JPG

Skyttekredsens 50 m. bane med elektronisk markeringSkyttekongerne fra år 1900.  Klik HER

 

 

 

 

 

 

 

Medalje%202Kommandor.jpg                              Kongemedalje

      Kommandør Erik Otten                                                                       
                                                         
    

 

 

 

 

Siden er opdateret august 2017