29.jpg

                         Skyttelauget

 

      IMG_0774 - Kopi - Kopi.JPG
                            Kongeskydning

 

 

 

 

 

 

 

17.jpg

   Vinderne af kongeskydningen 2017

  Kronprins Freddy Grøndahl, skyttekonge Viggo Ravn og
  prins Peter Dall

 

 

 

 

 

 

 

Skydeskive 2.jpgSkydeskive 2.jpg
2016 Pokal_2_.JPG  
Sjærf og pokal 2.jpg
                                Juleskydning

 

 

 

 

 

 

 

Borgerforeningen er i dag en moderne og aktiv forening

 

Borgerforeningens idegrundlag er fortsat at fremme alt det danske, og desuden samle byens og omegnens borgere
til forskellige nationale, kulturelle, selskabelige og sportslige aktiviteter.

 

Foreningen er også en aktiv medspiller i byens kulturelle liv ved et aktivt engagement og ved deltagelse i diverse arrangementer.

Borgerforeningen er en åben forening, som tilbyder en bred vifte af spændende og interessante arrangementer til glæde for hele familien.

Alle personer over 15 år kan optages som medlem.
Med stor fordel kan der oprettes et såkaldt familiekontingent for ægtefælle eller samlever.
Personer mellem 15-25 år kan optages som ungdomsmedlemmer med et særligt kontingent uden stemmeret. 

 

Borgerforeningen ledes af en bestyrelse, og de praktiske opgaver og arrangementer varetages af Aktivitetskomiteen,
Pokal -og Medaljekomiteen samt Festkomiteen.
Under Borgerforeningen hører også Skyttelauget, som viderefører de gamle traditioner fra det tidligere skyttelaug, som har rødder tilbage fra 1600 tallet.
Foreningens mandlige medlemmer kan optages i Skyttelauget som skyttebroder.
 
Årets største og mest traditionsrige begivenhed, er den årlige Skyttefest, som hvert år holdes en lørdag i juni.

Der afholdes Kongeskydningen for Skyttelaugets medlemmer på 50 m. skydebane, hvor den bedste skytte bliver skyttekonge,
nr. 2 kronprins og nr. 3 prins.

 

Kongeskydningen slutter med en traditionsrig Skyttefrokost.


Foruden kongeskydningen er der almindelig præmieskydning på 15 m. skydebane for alle Borgerforeningens medlemmer i
en dame - og herre række.

Desuden er der 3 forskydninger på 50 m. banen for alle medlemmer i ugerne før Skyttefesten.

Fra 1600 tallet stammer det smukke kongeskjold som Skyttekongen bliver dekoreret med.

Hertug Hans den yngres sekretær Frederik Glodius blev i 1602 Skyttekonge ved at få ram
på papegøjen og lod i den anledning en papegøje anbringe på skjoldet.

 

Sølvplader med Skyttekongernes navne er siden da blevet anbragt på skjoldet. 

 

Ved den årlige Konge-skydning i 1861 deltog Kong Frederik VII og plade med kongens monogram blev derfor ligeledes anbragt på kongeskjoldet

 

I den anledning skænkede grevinde Danner et drikkehorn til foreningen som tak og anerkendelse for majestætens og grevindens deltagelse i skydningen samme år.

 

Drikkehornet medtages hvert år til den traditionelle nytårsfest, hvor hornet "vandrer" ved at alle medlemmer får det i hånden, og udtrykker gode ønsker for fremtiden.

 

Borgerforeningen har til huse i Kulturhuset-Skyttehuset, Skovhuse 11, hvor der i årets løb
tilbydes en bred vifte af aktiviteter til foreningens medlemmer, samt en række
spændende
foredrags- og musikarrangementer, som er åben for alle interesserede.
Kulturhuset Skyttehuset ejes af en selvejende institution og på hjemmesiden
www.kulturhuset-skyttehuset.dk kan der læses mere om stedet.   Klik
HER

I klubhuset afvikles der årligt i december en speciel juleskydning for damer og herrer med flotte præmier.
Vinderen af herrerækken bliver dekoreret med et smukt gammelt skærf og vinderen af damerækken får en flot pokal.

 

Hver anden torsdag er der i sæsonens løb præmieskydning med kvalifikation til to årlige pokalskydninger.

Også en årlig langdistanceskydning på 200 m. bliver der plads til i Borgerforeningens omfattende program.

Bo
rgerforeningen har også en Bowlingklub, hvor medlemmerne hver tirsdag eftermiddag mødes til bowling i Fun Bowling Sønderborg, hvor der to gangeårligt spilles om flotte præmier.
Bowlingklubben arrangerer hvert år et senior stævne, hvortil alle områdets seniorklubber indbydes.

 

Det årlige gåsespil i december måned er populær, og samler hver gang over 100 mennesker
i en fyldt festsal, hvor der spilles om mange flotte gevinster, som i vid udstrækning velvilligt bliver sponsoreret af byens firmaer og handlende.
Dette arrangement er åben for alle.

To årlige loppemarkeder trækker mange folk til Skovhuse 11, hvor der
fra tidlig morgen er trængsel for at komme ind til de mange fristende tilbud. 


200 m bane.JPG
                   Gaasespil 2.jpg

                         200 m skydning                                                                                          Gåsespil

 

     
                          Erik Otten.jpg

         Æresmedlem Erik Otten med
         grevinde Danners drikkehorn


Skyttehuset 2016.JPG
                  Kulturhuset-Skyttehuset

Bowling - Kopi - Kopi.jpg

                           Bowling

 Loppemarked 5.jpg                               

                                               Loppemarked 


                         

 

Siden er opdateret august 2017