Borgerforeningens bestyrelse

 

Formand
Tage Christensen

Ved Skellet 47
6400  Sønderborg

74422364

vedskellet 47 @mail.tele.dk

Sekretær
Leif Larsen

Grønnekærvej 4
6400 Sønderborg

53659449

senior@bbsyd.dk

Kasserer
Erling Hansen

Frederikparken 40
6400 Sønderborg

40297109

erling-h@stofanet.dk

Oldermand for skyttelauget
Kjeld Clausen

Gl.Åbenråvej 15
6400 Sønderborg                     

40537843

kjeld.p.p.clausen@gmail.com

Formand for festkomiteen
Max Samsø Hansen

Runevænget 55
6430 Nordborg

24983223

maxsamso@live.dk

Formand for aktivitetskomiteen
Svend Aage Andersen

Falkevej 6
6400  Sønderborg

30271645

svendaageandersen@stofanet.dk

Formand for Pokal og Medaljekomiteen
Torkild Callesen

Arnkilgade 14  1 sal
6400 Sønderborg

74486269

torkildc@gmail.com

Suppleant
Ejnar Mikkelsen

Mørkhøj 11
6300 Gråsten

74651382

ejnarmikkelsen@bbsyd.dk

Webmaster
Hartvig Kjærgaard

Sundsvalgade 24
6400 Sønderborg

30322105

hartvig@stofanet.dk

                 9. april 2017